• JWL.CO1000.01

  Vật liệu: thép không gỉMạ: Thép không gỉPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,081,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: Thép không gỉPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1000.02

  Vật liệu: thép không gỉMạ: PVD vàng hồngPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,363,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: PVD vàng hồngPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1000.03

  Vật liệu: thép không gỉMạ: vàng PVDPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,363,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: vàng PVDPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1001.01

  Vật liệu: thép không gỉMạ: Thép không gỉPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,081,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: Thép không gỉPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1001.02

  Vật liệu: thép không gỉMạ: PVD vàng hồngPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,363,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: PVD vàng hồngPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1002.02

  Vật liệu: thép không gỉMạ: Thép không gỉPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,363,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: Thép không gỉPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1002.03

  Vật liệu: thép không gỉMạ: vàng PVDPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,363,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: vàng PVDPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1003.01

  Vật liệu: thép không gỉMạ: Thép không gỉChiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,081,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: Thép không gỉChiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1003.03

  Vật liệu: thép không gỉMạ: vàng PVDChiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,363,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: vàng PVDChiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1004.02

  Vật liệu: thép không gỉMạ: PVD vàng hồngPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,363,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: PVD vàng hồngPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1004.03

  Vật liệu: thép không gỉMạ: vàng PVDPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,363,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: vàng PVDPha lê: Pha lê từ Swarovski®Chiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

 • JWL.CO1005.03

  Vật liệu: thép không gỉMạ: vàng PVDPha lê: Pha lê từ Swarovski®Bảo hành: 2 năm trên đồng hồChiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm

  1,363,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Vật liệu: thép không gỉMạ: vàng PVDPha lê: Pha lê từ Swarovski®Bảo hành: 2 năm trên đồng hồChiều dài vòng đeo tay: 150 - 200 mm