• CO53.05

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 34x50 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉCông nghệ mạ vỏ: PVD platedMặt kiếng khoángChịu nước tương đương áp suất ở: 30 M

  6,392,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO53.05

  6,392,000₫

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 34x50 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉCông nghệ mạ vỏ: PVD platedMặt kiếng khoángChịu nước tương đương áp suất ở: 30 M

 • CO185.05

  Sản xuất tại Thụy SỹKích thước mặt:42 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉMặt kiếng: Sapphire glassChịu nước tương đương áp suất ở: 50 M

  9,612,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO185.05

  9,612,000₫

  Sản xuất tại Thụy SỹKích thước mặt:42 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉMặt kiếng: Sapphire glassChịu nước tương đương áp suất ở: 50 M

 • CO183.04

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 28 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉChất liệu Dây đeo: daMặt kiếng: Sapphire Chịu nước tương đương áp suất ở: 50M

  6,322,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO183.04

  6,322,000₫

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 28 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉChất liệu Dây đeo: daMặt kiếng: Sapphire Chịu nước tương đương áp suất ở: 50M

 • CO181.05

  Swiss Made: Sản xuất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 43 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉMặt kiếng: Sapphire glassChịu nước tương đương áp xuất ở: 100 MLịch hiển thị ngày, thứ

  10,552,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO181.05

  10,552,000₫

  Swiss Made: Sản xuất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 43 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉMặt kiếng: Sapphire glassChịu nước tương đương áp xuất ở: 100 MLịch hiển thị ngày,...

 • CO195.04

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt:  32 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉCông nghệ mạ vỏ: PVD platedMặt kiếng: Sapphire glassChịu nước tương đương áp suất ở: 50 M

  7,262,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO195.04

  7,262,000₫

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt:  32 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉCông nghệ mạ vỏ: PVD platedMặt kiếng: Sapphire glassChịu nước tương đương áp suất ở:...

 • CO180.04

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 38 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉGlass: Sapphire glassChịu nước tương đương áp suất ở: 50 MMother-of-pearl: Mặt khảm trai

  7,755,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO180.04

  7,755,000₫

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 38 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉGlass: Sapphire glassChịu nước tương đương áp suất ở: 50 MMother-of-pearl: Mặt khảm trai

 • CO194.09

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt:  40 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉCông nghệ mạ vỏ: PVD platedMặt kiếng: Sapphire glassChịu nước tương đương áp suất ở: 50 M

  7,262,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO194.09

  7,262,000₫

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt:  40 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉCông nghệ mạ vỏ: PVD platedMặt kiếng: Sapphire glassChịu nước tương đương áp suất ở:...

 • CO178.02

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 35 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉMặt kiếng: Sapphire Gắn pha lê Swarovski®Chịu nước tương đương áp suất ở: 30M

  8,601,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO178.02

  8,601,000₫

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 35 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉMặt kiếng: Sapphire Gắn pha lê Swarovski®Chịu nước tương đương áp suất ở: 30M

 • CO193.09

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 32 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉmặt kiếng khoáng K1 phủ sapphireChịu nước tương đương áp suất ở: 50 MGắn pha lê Swarovski®Mother-of-pearl: Mặt khảm trai

  8,366,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO193.09

  8,366,000₫

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 32 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉmặt kiếng khoáng K1 phủ sapphireChịu nước tương đương áp suất ở: 50 MGắn pha lê...

 • CO177.01

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 34 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉMặt kính SapphireChịu nước tương đương áp suất ở: 50 MGắn pha lê Swarovski®

  6,862,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO177.01

  6,862,000₫

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 34 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉMặt kính SapphireChịu nước tương đương áp suất ở: 50 MGắn pha lê Swarovski®

 • Co176.01

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 38x38 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉMặt kiếng: Sapphire Gắn pha lê Swarovski®Chịu nước tương đương áp suất ở: 50M

  11,868,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  Co176.01

  11,868,000₫

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 38x38 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉMặt kiếng: Sapphire Gắn pha lê Swarovski®Chịu nước tương đương áp suất ở: 50M

 • CO175.02

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 45 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉCông nghệ mạ vỏ: PVD platedMặt kiếng: Sapphire glassChịu nước tương đương áp suất ở: 100 M

  14,617,000₫
  Còn hàng
  Thêm vào giỏ

  CO175.02

  14,617,000₫

  Swiss Made: Sản suất tại Thuỵ SĩKích thước mặt: 45 mmChất liệu vỏ: Thép không gỉCông nghệ mạ vỏ: PVD platedMặt kiếng: Sapphire glassChịu nước tương đương áp suất ở:...